Bendrovės pagrindinė veikla numatyta Bendrovės įstatuose, ją sudaro šios pagrindinės veiklos sritys: komunalinės paslaugos, gatvių, kelių ir jų elementų tiesimas, remontas, eksploatacija, lietaus kanalizacijos tinklų įrengimas, remontas ir eksploatacija, transporto paslaugos, mechanizmų ir turto nuoma, miesto objektų tvarkymas ir priežiūra,  pakuotės atliekų surinkimas.

RAŠTAS DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU UAB „DUNOKAI“ 2019–2022 M. VEIKLA

PATVIRTINTA ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJA 2020-2024 METAMS

ĮMONĖS VEIKLOS POLITIKA