Direktorius Edikas Aleksa  8 666 28 988 direktorius@dunokai.lt
Direktoriaus pavaduotojas Stanislovas Štangvaltas 8 685 69 805 stanislovas@dunokai.lt
Vyr. buhalteris buhalterija@dunokai.lt
Buhalteris Vitalija Kurienė 8 446 72 900 buhalterija@dunokai.lt
Administratorius Ligita Bernikienė 8 446 61 785 info@dunokai.lt
Statybos skyriaus vadovas Rimantas Baliutavičius 8 656 55 237 statyba@dunokai.lt
Vyr. mechanikas Arūnas Urbutis 8 671 74 714 mechanikas@dunokai.lt
Energetikas Regimantas Garmus 8 650 93 207
Miesto tvarkymo, želdinių priežiūros skyriaus vadovė Rasa Ališauskienė 8 650 93 206 rasa@dunokai.lt
Dunokų k. kapinių prižiūrėtojas Rasa Ališauskienė 8 650 93 206
Papušynės k. kapinių prižiūrėtojas Violeta Augaitienė 8 615 42 072